• Imprimeix

Factures electròniques

La Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya preveu el foment de la factura electrònica en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. I la Llei Estatal 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, regula l'obligació de presentació de factura electrònica a les Administracions Públiques des del passat 15 de gener de 2015.


L’Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre, defineix el servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) com el Punt general d’entrada de factures electròniques del sector públic de Catalunya. Així doncs, a partir d’avui mateix poden lliurar les seves factures electròniques a aquest punt.

Podeu trobar la informació relativa a la factura electrònica en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic al web de comunicació amb proveïdors. Qualsevol aclariment al respecte, el poden adreçar a l’oficina d’impuls a la factura electrònica.

També podeu adreçar les consultes relacionades amb el lliurament i els requisits formals de la factura electrònica al servei e.FACT del Consorci AOC.

D’altra banda, les consultes relacionades amb el contingut comercial de la factura i els indicadors de servei o aprovisionament les heu de continuar adreçant a les persones de contacte de la nostra entitat que us han sol·licitat el bé o servei.

Si teniu qualsevol dubte sobre com procedir, podeu contactar-nos a través del correu admin@aeroports.cat